2016-04-16_0024
 
 
 
2016-04-16_0023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Property Management Maintenance Ltd.
 
 
 

Modron

 
 
 
 

 
 
  • Fax: 02-5636835
 
 
 
Tel: 02-5638039
 
 
 
 
 
 
modron
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance services for system and structure

 
 
 
 
החברה מחזיקה ומתחזקת את המבנים והמערכות בכמה רמות:

  • החברה יוזמת ומנהלת הסכמי שרות למערכות כגון: מעליות, מערכות כיבוי אש ועשן, משאבות, גנרטורים, מיכלי מים, מפוחים, אינטרקום, מצלמות וכו'.

  • במקביל מבצעים אנשי החברה בקרה יזומה של המערכות השונות לבדיקת תקינות או איתור תקלות עתידיות וטיפול מונע מבעוד מועד.

  • במסגרת הניהול הכללי יוזמת החברה כיסויים ביטוחיים המכסים בהתאם לפירוט הפוליסה שבר מכני, נזילות בין דירות, ביטוח מבנה צד שלישי, ועוד. החברה דואגת להפעיל את הכיסוי הביטוחי בהתאם לצורך ולמקרה ולשביעות רצון מקבלי השרות.

  • כמו כן עוסקת החברה בתיקונים יזומים של תקלות המתגלות ונרשמות מעת לעת ומטופלות במיידי.