2016-04-16_0024
 
 
 
2016-04-16_0023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Property Management Maintenance Ltd.
 
 
 

Modron

 
 
 
 

 
 
  • Fax: 02-5636835
 
 
 
Tel: 02-5638039
 
 
 
 
 
 
modron
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management of common property

 
 
 
 
חברת מודרון מנהלת בנייני יוקרה בירושלים.

החברה משמשת עמוד תווך בניהול כל הקשור לרכוש המשותף בבניינים השונים בתחומים הרבים הכרוכים בזאת כגון: שמירה, ניקיון, אחזקה מונעת, תחזוקת מערכות, תיקונים, ניהול אדמיניסטרטיבי, תכנון שיפוצים ופרוייקטים, ניהול כספים והנהלת חשבונות, בניה וניהול תקציבי מפורט וממוחשב, רכש, גביית כספים, ועוד.